Przez wiele lat spotykaliśmy się z brakiem na polskim rynku urządzenia, do podczyszczania ścieków, którego cena zakupu a zwłaszcza koszty eksploatacji odpowiadałaby polskim firmom. Filtr EKO FT-P produkowany przez naszą firmę powstał jako odpowiedź na to zapotrzebowanie.

 

Filtr taśmowy EKO FT-P gwarantuje:

Filtr EKO FT-P umożliwia zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków bez jej modernizacji budowlanej, oraz obniża koszty jej funkcjonowania!

 • Zwolnienie części mocy przerobowych oczyszczalni zaangażowanych w przeróbkę osadów, które mogą być wykorzystane do przyjęcia dodatkowych ścieków
 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez oczyszczalnie ścieków (krótsze napowietrzanie, mniej osadu nadmiernego)
 • Lepszą prace oczyszczalni, wyeliminowanie zatykania się rurociągów, kanałów, pomp, sit itp.
 • Polepszenie jakości ścieków i tym samym zmniejszenie opłat za zrzut ścieków, które obecnie są liczone od ładunku i od objętości ścieków odprowadzanych do kanalizacji

ekotechnika_filtr_tasmowy_eko-ft-p (1)

Zastosowanie Filtra taśmowego EKO FT-P:

 • Podczyszczanie osadu wstępnego, jak i wtórnego oraz ich mieszanki.
 • Podczyszczanie ścieków w przetwórniach owocowo – warzywnych.
 • Podczyszczanie ścieków przemysłowych z zawiesiną jednorodną ziarnistą.
 • Oczyszczanie wód chłodniczych z produkcji plastików, szlifowania szkła, kamieni.

Zastosowanie filtra taśmowego umożliwia przy bardzo małych kosztach eksploatacyjnych znaczne obniżenie ładunku zanieczyszczeń dla oczyszczalni i tym samym obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni biologicznej. Mniejszy ładunek zanieczyszczeń – mniejsze zapotrzebowanie na powietrze. Zastosowanie naszego filtra może być o wiele szersze – w sytuacjach trudnych i nie typowych prowadzimy badania modelowe mające na celu optymalne skonfigurowanie pracy filtra dla konkretnego zadania.

Koszty inwestycyjne zakupu filtra taśmowego są korzystne w stosunku do budowy tradycyjnych osadników wstępnych. Kubatura filtrów jest mała, a tym samym ich zabudowa szczególnie w obiektach istniejących jest łatwa. Filtr wymaga do zabudowy powierzchni ok. 6m2 plus strefa komunikacyjna następne 6m2.

ekotechnika_filtr_tasmowy_eko-ft-p (2)ekotechnika_filtr_tasmowy_eko-ft-p (4) ekotechnika_filtr_tasmowy_eko-ft-p (3)

 

Najważniejsze zalety Filtra taśmowego EKO FT-P:

 • Kubatura filtrów jest mała, a tym samym ich zabudowa szczególnie w obiektach istniejących jest łatwa – filtr wymaga ok. 6m2.
 • Proces odbywa się na taśmie filtracyjnej bez końca – nie trzeba zakładać nowej taśmy po każdym cyklu.
 • Filtr pracuje automatycznie w oparciu o sterownik komputerowy z ekranem dotykowym – jego obsługa jest prosta i intuicyjna.
 • Program zainstalowany w sterowniku powstał specjalnie dla filtra EKO FT-P i umożliwia dopasowanie się nawet do nietypowych warunków pracy.
 • Konstrukcja filtra i wszelkie elementy mające kontakt z oczyszczanym ściekiem wykonane są ze stali nierdzewnej 304.
 • Taśmy filtrujące dobierane są specjalnie dla konkretnego rodzaju ścieków i zawiesiny spośród dużego asortymentu.
 • Zawiesina ze ścieków jest usuwana przed rozpoczęciem procesu fermentacji beztlenowej, przez co zmniejsza się ilość nieprzyjemnych zapachów.
 • Ulega zmniejszeniu ilość produkowanych przez oczyszczanie osadów wtórnych dzięki zmniejszeniu ładunku zanieczyszczeń przed procesem biologicznym.

 

Sposób działania Filtra EKO FT-P:

Filtr Taśmowy z Płukaniem taśmy ściekami oczyszczonymi (FT-P) został zaprojektowany do mechanicznego rozdziału cząstek stałych od cieczy (ścieków, wód procesowych, chłodniczych, itp.).

Proces odbywa się na taśmie filtracyjnej bez końca. W cyklu pracy taśma przesuwając się filtruje, wynosi zatrzymane cząstki w formie placka poza strefę filtracji, odwadnia je powyżej cieczy, zrzuca do kontenera. W drodze powrotnej taśma jest płukana oczyszczonymi ściekami pod ciśnieniem ok. 6 bar. Przesuw taśmy filtracyjnej jest regulowany przetwornikiem częstotliwości (falownikiem) w zależności od stopnia jej zamulania (przyblokowania filtracji przez taśmę). Filtr jest sterowany automatycznie ze sterownika komputerowego z ekranem dotykowym. Konstrukcja filtra wykonana jest ze stali nierdzewnej 304. Jest prosta i łatwa do obsługi eksploatacyjnej.

Taśmy filtrujące dobierane są do rodzaju ścieków i zawiesiny, możliwe jest też wspomaganie pracy filtra przez stosowanie flokulantów przed filtrem. Powoduje to tworzenie się większych flokuł w cieczy, które łatwiej zatrzymują się na taśmie filtracyjnej. Ciecz przed filtracją jest zatrzymywana w zbiorniku nad taśmą, co ułatwia równomierne obciążenie jej powierzchni i tworzenie się na niej placka filtracyjnego. Przyblokowanie filtracji przez taśmę powoduje podwyższenie poziomu cieczy, co uruchamia przesuw taśmy odsuwając placek ponad ciecz i podając do filtracji taśmę przepłukaną.