Nasza firma zajmuje się nie tylko sprzedażą i wykonawstwem instalacji do oczyszczania wody i ścieków,  również wszelkimi sprawami formalnymi. Połączenie działalności praktycznej z wiedzą teoretyczną daje gwarancje naszym klientom, że wykonywane przez nas projekty są opracowywane w sposób gwarantujący prawidłowe działanie instalacji przy ustalonych możliwie najniższych kosztach eksploatacji.

Wykonujemy projekty i koncepcje na instalacje do oczyszczania ścieków, zwłaszcza ścieków przemysłowych i uzdatniania wody z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami. Są one wykonywane z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Opracowujemy  operaty wodno – prawne, również reprezentujemy naszych klientów na rozprawach wodno – prawnych.

Przeprowadzamy ekspertyzy oraz wstępne studia wykonalności mające na celu ocenę celowości realizacji przedsięwzięć komunalnych (oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacyjne, stacje uzdatniania wody…) oraz instalacji przemysłowych (stacje przygotowania wody do celów produkcyjnych, oczyszczanie ścieków, wody procesowe, obiegi chłodnicze, obiegi zamknięte, wtórne wykorzystanie ścieków po oczyszczeniu).

Wykonujemy całościowo studia wykonalności projektów według dyrektyw UE do wniosków o fundusze strukturalne.

We wszystkich tych zagadnieniach posiadamy bardzo duże doświadczenie, odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Tematy trudne i nietypowe rozwiązujemy w oparciu o prowadzone badania modelowe, które wskazują na skuteczność rozwiązania przy odpowiednio niższych nakładach.

 


Nasi fachowcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami tel. +48 12 283 91 61 lub kom. +48 604 543 103