Oferujemy rozwiązania w dziedzinie oczyszczania ścieków komunalnych – zarówno indywidualne realizacje oczyszczalni dla miast, dzielnic, osiedli i innych obiektów, jak również rozwiązania modernizacyjne – usprawniające działanie istniejących oczyszczalni.

W trosce o dobro człowieka i środowisko naturalne, niezbędne jest oczyszczanie ścieków komunalnych do poziomu gwarantującego ich bezpieczne odprowadzenie do wód lub gruntu.

Proponujemy Państwu nowoczesne technologie oczyszczania ścieków komunalnych mające na uwadze:

  • Potrzeby i wymagania klienta;
  • Wymaganą jakość ścieków oczyszczonych;
  • Racjonalne nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne;
  • Minimalizację uciążliwości obiektu dla otoczenia i obsługi.

Biologiczne oczyszczanie ścieków komunalnych – MBS


Nasi fachowcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami tel. +48 12 283 91 61