Generator Pogłębionego Utleniania (AOPs)

Przełomowe rozwiązanie w procesie oczyszczania ścieków.  Mała inwestycja, która ma wielki wpływ na osiąganie właściwych wyników oczyszczalni ścieków.

GPU jest rozwiązaniem, które przy stosunkowo niewielkim nakładzie inwestycyjnym, przy znikomych kosztach eksploatacyjnych umożliwia skuteczną modernizację procesu oczyszczania  ścieków, szczególnie tam, gdzie obecne wyniki są niezadowalające. Bez rozbudowanych prac ogólnobudowlanych i związanych z tym procedur formalno – prawnych, szybko, skutecznie i nie drogo.

ekotechnika_GPU

Co zapewnia zastosowanie Generatora Pogłębionego Utleniania?

 • eliminacje odoru,
 • usuwanie BZT/ChZT,
 • utlenianie substancji organicznych,
 • utlenianie związków toksycznych,
 • dezynfekcję.

Przy jakich procesach możemy zastosować  Generatora Pogłębionego Utleniania w celu wzmocnienia efektywności tych procesów i poprawy wyników?

 • flokulacja/ /koagulacja,
 • flotacja (powietrze),
 • oczyszczanie biologiczne,
 • filtracja.

Co osiągniemy decydując się na zastosowanie Generatora Pogłębionego Utleniania?

 • degradację zanieczyszczeń organicznych, w tym usunięcie substancji podatnych na zagniwanie (od 50 do 90%),
 • wydajne opóźnienie występowania warunków beztlenowych w sieci kanalizacyjnej,
 • wiązanie gazowego siarkowodoru (do ok. 90%),
 • usunięcia odorów,
 • ograniczenia ładunku zanieczyszczeń doprowadzanych do oczyszczalni ścieków,
 • poprawienia parametrów higienicznych ścieków poprzez usunięcie organizmów chorobotwórczych oraz pasożytów,
 • zmniejszenie toksyczności.

Proces wstrzymuje zagniwanie ścieków/osadów przy min dawkach na co najmniej 3 dni, zwiększając dawki można osiągnąć nawet 8-9 dni niezagniwania ścieków.

Generator Pogłębionego Utleniania ścieków inicjuje proces wytwarzania rodników *OH i tlenu singlowego z nadtlenku wodoru przez:

 • naświetlanie nadtlenku wodoru promieniowaniem UV (254nm),
 • wprowadzenie do strefy reakcji katalizatora Fe++.

Skutkiem jest wytworzenie bardzo silnych reakcji utleniania.  Dane literaturowe oraz doświadczenia własne autorów pozwalają stwierdzić, iż jest to alternatywna i konkurencyjna metoda warunkująca ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie procesów tworzenia nieprzyjemnych zapachów w sieciach kanalizacyjnych.

Proces utleniania zachodzi szybko i wydajnie. 12Skutkiem tego wolne rodniki nie stanowią zagrożenia dla biocenozy osadu czynnego, a wręcz przeciwnie, przyczynią się do obniżenia ładunku zanieczyszczeń doprowadzanych do oczyszczalni. 

Wg stanu wiedzy na dzień dzisiejszy jednym z najsilniejszych utleniaczy w przyrodzie jest rodnik hydroksylowy.

tabela GPU

Utleniacz powoduje rozkład substancji organicznych i wydajnie opóźnia wystąpienie warunków anaerobowych w ściekach lub osadzie, natomiast jony żelaza (ID) lub koloidalny wodorotlenek żelaza (m) reagują z siarkowodorem w środowisku ściekowym. Szybkie tempo rozkładu zanieczyszczeń, uniwersalność oraz wysoka efektywność sprawiają, że jest bardzo obiecującą metodą do stosowania w szeroko pojętej ochronie środowiska, w tym ograniczaniu uciążliwości zapachowej.

Wśród stosowanych do dezodoryzacji substancji chemicznych jedynie nadtlenek wodoru nie tworzy z utlenianymi związkami szkodliwych produktów ubocznych, a podczas jego rozkładu powstaje woda i tlen.

Parametry techniczne Generatora Pogłębionego Utleniania ścieków (GPUs-1).

 1. wydajność dla ścieków komunalnych do 20 m3/h
 2. wymiary 500 x 1000 mm, wys. 900 mm
 3. moc zainstalowana  2,0 kW  400 V
 4. system dawkowania nadtlenku wodoru i katalizatora
 5. system inicjacji UV
 6. pompa podająca ścieki do utleniania (opcja)

Obudowa stalowa Inox 304. Przystosowany do instalacji w pomieszczeniu ogrzewanym.

Możliwe wykonanie w wersji obudowy ocieplonej.

43Zgłoszenie patentowe nr. 422580.

 

25Niezawodność Efektywność Technologia – nasze najnowsze ulotki:

 

ULOTKA USUWANIE FETORU ULOTKA USUWANIE FETORU 2

 

36Więcej o badaniach przeprowadzonych z wykorzystaniem GPU:

 

Do pobrania:

ULOTKA Usuwanie fetoru

ULOTKA Usuwanie fetoru 2

generator GPU

  Generator Pogłębionego Utleniania (AOPs)

mgr inż. St. Zawadzki


Nasi fachowcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami tel. +48 12 283 91 61 lub kom. +48 604 543 103