Badania modelowe umożliwiają sprawdzenie skuteczności proponowanego rozwiązania na mniejszej skali i służą jak najlepszemu dopasowaniu instalacji dla konkretnych potrzeb klienta.

próby

Nasza firma oferując usługę badań modelowych traktuje ją jako przedstawienie na modelu instalacji przebiegu procesu oczyszczania ścieków przy zachowaniu warunków możliwie zbliżonych do rzeczywistości.

Efektem tej usługi powinno być osiągnięcie zadowalających wyników popartych odpowiednimi analizami fizyko – chemicznymi, które zagwarantują skuteczność projektowanej instalacji.

 

 


Nasi fachowcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania. Skontaktuj się z nami tel. +48 12 283 91 61 lub kom. +48 604 543 103