Archives for 

żelazo w wodzie

ODŻELAZIACZE – ŻELAZO I MANGAN

odżelaziacz tapworks ecomuti multix NOWOŚĆ! Polecamy nowoczesne urządzenia TAPWORKS ECO-MULTI ze złożem usuwającym z wody żelazo, mangan, amoniak, twardość. W jednym urządzeniu oferujemy Państwu  zmiękczacz, odżelaziacz i odmanganiacz wody. Urządzenie zapewnia kompleksowe uzdatnienie wody przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacyjnych. Stacje Uzdatniania Wody usuwające żelazo i mangan dobieramy na podstawie szczegółowej analizy fizykochemicznej wody. Bez analizy […] czytaj dalej